MenuSluit menu
Evalueer uw content in 5 stappen

Martine Peleman

Evalueer uw content in 5 stappen

U doet aan contentmarketing en u wilt het effect daarvan duidelijk in kaart brengen en evalueren? Lees dan zeker deze blogpost! En volg daarna de 5 essentiële stappen voor een succesvolle en efficiënte contentaudit.

Contentmarketing is trendy: de tips, webinars, congressen en buzzwords zijn niet meer te tellen. Vele merken zien er opportuniteiten in en passen dus allerlei technieken toe. Maar uiteindelijk moet het ook renderen. Hoe zorgt u ervoor dat uw collega’s, stakeholders en management inzicht krijgen in het effect van de gehanteerde contentaanpak?

Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat u de kwaliteit en kwantiteit van uw content beoordeelt. Door de onderstaande 5 stappen te volgen, weet u zeker van het succes van uw contentaudit. Zo voert u een analyse uit die u de juiste inzichten biedt en maakt u daarna een geslaagde presentatie waarmee u iedereen van die verkregen inzichten overtuigt.

1

Bereid uw contentevaluatie voor

Denk eerst na over het doel van uw audit, want het bepaalt de omvang ervan. Wilt u een deelaspect bekijken of al uw publicaties beoordelen? Wenst u een non-stopproces in te voeren of gaat het om een ad-hocevaluatie? Om het antwoord op specifieke vragen te vinden, evalueert u andere zaken dan om enkel zicht te krijgen op wat u eigenlijk ‘in huis’ hebt.

2

Inventariseer uw content

Stel een contentinventaris op. Hierbij brengt u in kaart over welke content u beschikt, in welk formaat en in welke taal, en waar die zich bevindt. Vervolledig deze informatie met statistieken zoals:

- het aantal bezoekers
- de tijd die ze doorbrengen op een pagina en op de website
- het aantal shares
- de conversie
- de bezoekersstroom.

Beoordeel daarna de kwaliteit van elk stuk content door het een score toe te kennen die aangeeft in welke mate het goed gestructureerd is, op uw doelgroep is afgestemd en tot interactie uitnodigt.

3

Herken sterke en zwakke content via contentanalyse

Nu vat u de eigenlijke analyse aan. U gaat op zoek naar patronen en correlaties, u tracht te verklaren waarom bepaalde content goed of minder goed scoort. Met een SWOT-analyse brengt u perfect in kaart waar u kansen laat liggen. Bovendien krijgt u zicht op content die (bijna) verouderd of irrelevant is.

U pakt dit zo aan:

 • Ga na of er een match is tussen uw content en de interessegebieden van uw persona’s. Zet uw contenttopics op een rijtje en bekijk in hoeverre ze uw persona’s aanspreken en een antwoord bieden op wat hen bezighoudt. Als uw onderwerpen te veraf staan van de leefwereld van uw doelgroep, moet u ze beter op hen afstemmen.
 • Ga op zoek naar uw beste content. De criteria waarmee u oordeelt of uw content ‘goed’ of ‘slecht’ is, hangen af van uw doelstellingen. Streeft u naar meer merkbekendheid? Dan is visibiliteit belangrijk; in dat geval kent u een hoge score toe aan content die massaal bezoekers trekt en veel gedeeld wordt op sociale media. Ligt uw focus echter op het genereren van sales leads, dan is veel bereik een minder doorslaggevend element en is goed converterende content prioritair. Denk bijvoorbeeld aan downloads van een e-book, ingevulde antwoordformulieren en zo meer.
 • Tracht patronen te onderscheiden: welke gemeenschappelijke kenmerken vindt u terug in uw populaire contentstukken? Leg op die manier verbanden tussen verschillende publicaties.
 • Breng ook uw minst populaire content in kaart, met de bijbehorende kenmerken, want niet enkel uw populairste stukken geven u een beter inzicht. U beslist daarna of u minder goede content verwijdert of eerder herschrijft en opnieuw publiceert.
4

Deel uw bevindingen met uw collega’s

Uw content analyseren is nuttig, maar u moet uw conclusies ook delen met de andere stakeholders. Dankzij een heldere presentatie van uw inzichten zit iedereen op één lijn en creëert u ook goodwill voor de toekomst.
Let er vooral op dat u uw publiek niet overdondert met te veel details, ingewikkelde cijfers of vakjargon.

Afhankelijk van uw doelpubliek varieert u de inhoud van de presentatie en gaat u dieper in op bepaalde details. Zo staat u bij projectmanagers meer stil bij aspecten van de contentworkflow zoals auteurschap, goedkeuring en updates. Voor informatiearchitecten zijn structurele aspecten belangrijker, terwijl u bij marketeers eerder inzoomt op de conversie.

Belicht de volgende 4 punten in een overtuigende en heldere presentatie:

 • Doel en omvang
  Leg eerst uit waarom u de contentaudit uitvoerde en waarom die beperkt of, integendeel, ruim is.
 • Volume en aard van uw content
  Geef inzicht in de hoeveelheid content waarover u beschikt, welke topics u brengt, in welke formaten u die deelt, wanneer de content werd gecreëerd en waar u publiceert.
 • Belangrijkste resultaten
  Deel de belangrijkste resultaten om te tonen hoe uw content op verschillende vlakken scoort. Welke resultaten u uitlicht, hangt af van uw doelstellingen én van uw publiek.
 • Conclusies
  Sta even stil bij uw meest cruciale content en legt uit waarom die zo waardevol is. Geef ook aan welke aspecten grondig moeten worden aangepakt om beter te scoren en koppel er prioriteiten aan. Overloop ten slotte welke content zal worden verwijderd en licht toe waarom.
5

Herhaal deze contentevaluatie regelmatig

Uw contentevaluatie is nu rond. U weet met welke content u het beste scoort en u kunt uw collega’s en verantwoordelijken briefen zodat iedereen daarmee rekening houdt bij de productie. Door uw content regelmatig aan een dergelijke analyse te onderwerpen, blijft u op het juiste spoor.

Tijd voor actie

Leg uw prioriteiten vast en ga over tot uw volgende stappen, maak en publiceer content. Geef ook aan wanneer de volgende contentaudit zal plaatsvinden, hoe u die zult aanpakken en welke KPI’s (key performance indicators) u daarin onder de loep zult nemen. Zo kunt u de contentaanpak voortdurend beoordelen en bijsturen.

Lijkt zo’n audit u toch een complexe en tijdrovende klus?

Aarzel niet om contact op te nemen met Cypres. Wij kunnen deze job voor u ingrijpend verlichten. Bent u door deze blogpost geïnteresseerd geraakt in de kunst van het auditen? Neem dan zeker eens onze Gids voor contentaudits door.