MenuSluit menu
BCCA Website

BCCA

Duidelijke en efficiënte toegang voor doelgroepen tot cruciale informatie

BCCA

Via nieuwsbrieven en websites geeft BCCA, de referentie-organisatie in certificatie in de bouw, zijn publiek meer tekst en uitleg. Cypres zette de nieuwsbrieven op één lijn en gaf de websites een facelift. Daarvoor werkten we een online strategie voor alle kanalen uit.

Online strategy

Complex verhaal

Het verhaal van BCCA is niet altijd even eenvoudig. Neem nu dat van de kwaliteitskaders, die verschillende aspecten van kwaliteit in één benadering samenbrengen. Het belangt verschillende stakeholders aan – van architect en bouwheer tot overheid en aannemer. Het is technisch en het heeft verschillende procedurele en administratieve aspecten die een aantal betrokkenen moeten kennen en doorlopen. Daarnaast mag ook het maatschappelijk doel niet uit het oog verloren worden: kwaliteitskaders dienen om het vertrouwen in de bouw te versterken.

Complex verhaal strategie uitwerken

Grondige aanpak

BCCA vroeg aan Cypres om dit verhaal met meer helderheid en efficiëntie tot bij de juiste doelgroepen te brengen. We analyseerden de situatie en tijdens diverse workshops kwamen een aantal knelpunten aan het licht. De websites bleken te weinig doelgroepgericht, de nieuwsbrieven en websites waren onvoldoende aan elkaar gekoppeld. Door beide grondig te herstructureren, te redesignen en inhoudelijk volledig te herwerken maakten we er één geheel van.

Wireframes BCCA

Koppeling met de databases

De website van BCCA was van oudsher de toegang tot de zeer diverse achterliggende databases. De uitvoerige en complexe zoekfuncties werden bewaard en geoptimaliseerd zonder aan de achterliggende databases zelf te raken.

Koppeling met de databases