MenuSluit menu
Gastspreker Valentina D’Efilippo over de kracht van infografieken

David Nikel

Gastspreker Valentina D’Efilippo over de kracht van infografieken

 

Valentina D’Efilippo sprak over visual storytelling in The Content Room. In dit interview leert u de multidisciplinaire designer en co-auteur van het boek 'Wereldgeschiedenis In Infographics' alvast wat beter kennen.

 

Waarom denkt u dat infographics zo populair zijn geworden?

Infographics bevatten naast cijfers en woorden ook foto’s, afbeeldingen en grafische elementen. Die combinatie is essentieel: cijfers, woorden en beelden. Samen werken ze als een systeem om informatie eenvoudiger voor te stellen, om nieuwe patronen bloot te leggen en nieuwe kennis aan te bieden.
De term ‘infographics’ mag dan vrij recent zijn, visuele weergaven van cijfers of informatie hebben altijd bestaan. Door de snelheid waarmee de technologie evolueert en we informatie consumeren, zijn infographics een efficiënte manier geworden om de aandacht van het publiek te trekken en complexe informatie in hapklare formaten aan te bieden.

 

In 2013 hebt u het boek Wereldgeschiedenis in infographics uitgegeven. Hoe bent u op dat idee gekomen en wat hoopt u met dat boek te bereiken?

Het was Craig Adams, de redacteur van het boek, die als eerste met het idee op de proppen kwam om de geschiedenis te vertellen aan de hand van infographics. James Ball, gegevensjournalist voor The Guardian, en ik hebben dan de handen in elkaar geslagen om Craig zijn idee tot leven te brengen. The Infographic History of the World is een poging om de geschiedenis op een onconventionele manier te vertellen. Het was niet onze bedoeling om de wereldgeschiedenis an sich te definiëren, wel om infographics te combineren met een eeuwenoud onderwerp, dat we zowel voor het grote publiek als specialisten in een fris kleedje hebben gestoken.

In plaats van de kracht van infographics aan te tonen door ze een voor een de revue te laten passeren, willen we onze lezers meenemen op een reis door de geschiedenis. Als we ons publiek overtuigen om niet langer passief te lezen, maar reisgenoten te worden op onze tocht, ontdekken ze massa’s informatie en kunnen ze de visualisaties gebruiken als uitgangspunt om zelf op onderzoek uit te trekken en sommige dingen beter te begrijpen.

 

Welke drijvende of ondersteunende rol spelen de visuele media – zowel vandaag als historisch gezien?

Sinds het begin der tijden hebben mensen geprobeerd de wereld om ons heen te interpreteren en te beschrijven – het verleden ervan, het heden en de toekomst. Ze zijn overtuigd van het perspectief van ‘een foto zegt meer dan duizend woorden’ en gebruiken daarom visuele metaforen om hun ideeën met anderen te delen. Visuele media hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van en de communicatie over innovatie, en zelfs in de totstandkoming ervan.

Wanneer complexe materies eenvoudig moeten worden uitgelegd of wanneer ontdekkingen moeten worden vastgelegd, dan is dat in grote mate een opdracht voor de visuele media. Maar het gaat verder dan dat. Visuele media kunnen potentieel het weefsel zijn waarmee we nieuwe betekenissen bespeuren en nieuwe inzichten delen. In sommige gevallen komen bestaande correlaties pas aan het licht wanneer ruwe gegevens in een visuele vorm zijn gegoten.

 

Hoe zal de rol van visuele media evolueren met de opkomst van big data en de technologische vooruitgang?

Door de revolutie in sociale data en de opkomst van big data is het zeer waarschijnlijk dat de visualisatie van informatie in de media een dominantere rol zal spelen. De hoeveelheid beschikbare informatie wordt steeds groter, en dat betekent dat er een behoefte ontstaat om te begrijpen wat er allemaal is vastgelegd en opgeslagen. De snelste en slimste manier om die informatie toegankelijk te maken, is via visuele media.

Hoewel infographics al lang bestaan, is het de recente proliferatie van gratis en gebruikersvriendelijke tools die visuele media toegankelijker hebben gemaakt voor een groot segment van de bevolking. De vraag naar de communicatie van informatie op basis van data stijgt recht evenredig met de vooruitgang in de technologie. Het voordeel van visuele media is dat ideeën snel en doelgericht kunnen worden verspreid. Nu steeds meer mensen gebruikmaken van interactieve media en nieuwe technologieplatformen, verwacht ik dat visuele media populairder zullen worden over thema’s en vakgebieden heen.

Dit interview met Valentina D’Efilippo door David Nikel verscheen eerder naar aanleiding van Technoport.
Meer over infografics op de website van Valentina D’Efilippo.